Hotline dịch vụ khách hàng: 0225 2227 326
T2 - T7 8h00-17h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt English
Từ khoá tìm kiếm

Danh sách đội tàu và khách hàng

LIST OF PITSCO's MANAGED VESSELS

NO VESSEL NAME IMO SUMMER DWT FLAG
1 JAL KAMAL 9875056 63319 DWT MARSHALL ISLANDS
2 GUO MAO 1 8656960 4900 DWT Togo
3 AMIS INTEGRITY 9732412 63483 DWT PANAMA
4 KAMARES 9283631 74500 DWT PANAMA
5 SEACON OSAKA 9433872 14416 DWT PANAMA
6 SEACON VICTORY 9600217 12138 DWT PANAMA
7 FOREST 6 9947354 9386 DWT HONG KONG
8 SEACON RIZHAO 9588433 19800 DWT PANAMA
9 SKY HEIGHT 9565405 23113 DWT PANAMA
10 SCO SHANGHAI 9352688 868542 DWT MARSHALL ISLANDS
11 THE EVOLUTION 9570400 88270 DWT PANAMA
12 THE HARMONY 9643154 82986 DWT PANAMA
13 THE PROSPERITY 9723148 81922 DWT PANAMA
14 AMIS LEADER 9520819 58700 DWT PANAMA
15 UNICORN BRAVO 9385817 8759 DWT PANAMA
16 AMIS FORTUNE 9724178 55468 DWT PANAMA
17 AMIS JUSTICE 9732424 63531 DWT PANAMA
18 BABUZA WISDOM 9524815 18969 DWT PANAMA
19 LIGULAO 9561605 5296 DWT PANAMA
20 PAIWAN WISDOM 9427122 31967 DWT PANAMA
21 PAZEH WISDOM 9524803 18969 DWT PANAMA
22 POAVOSA WISDOM VIII 9641924 28208 DWT PANAMA
23 TAO ACE 9639696 25064 DWT PANAMA
24 TAO STAR 9487562 25064 DWT PANAMA
25 ATLANTIC VISION 9372767 55614 DWT Marshall Island
26 KANAVU BENEFIT 9912361 37292 DWT PANAMA
27 VAN BONITA 9488798 53383 DWT PANAMA
28 TRUMP SW 9397250 18978 DWT PANAMA
29 SEASTAR HARRIER 9723148 81922 DWT PANAMA
30 GENIUS STAR IX 9542867 12005 DWT PANAMA
31 SEACON QINGDAO 9635626 56450 DWT Marshall Island
32 LOA FORTUNE 9526265 24316 DWT PANAMA
33 LECANGS DOLPHIN 9972127 22000 DWT Liberia
34 RUI NENG 6 9977036 5772 DWT PANAMA
35 VENTURE PEARL 9483279 55639 DWT LIBERIA
36 ERLYNE 9382736 50640DWT LIBERIA
37 INDUS TRIUMPH 9563938 92967 DWT SINGAPORE
38 CETUS CACHALOT 9483279 55639 DWT LIBERIA
39 THE EVOLUTION 9570400 88270 DWT PANAMA
40 XING LUO 7 9420136 8710 DWT Marshall Island
41 ATAYAL ACE 9643611 16805 DWT PANAMA
42 SEACON MANILA 9766231 33412 DWT PANAMA
43 SEACON YOKOHAMA 9978341 ..................... LIBERIA
44 JIN HAI XI 9105463 28615 DWT CHINA
45 CETUS BOWHEAD 9670755 43433 DWT Marshall Island
46 CETUS HUMPBACK 9670731 43479 DWT LIBERIA
47 KAMARES 9283631 74500 DWT PANAMA
48 LING BAI 9227649 75121 DWT LIBERIA
49 SEACON AFRICA 9355147 206291 DWT PANAMA
50 MENOMONEE 9730256 58595 t DWT Marshall Is
51 SCROOGE MCDUCK 9227675 74107 t DWT Liberia
52 SEACON KOBE 9528536 12146 t DWT PANAMA
53 VICTORIA MAY 9730220 58634 t DWT PANAMA

HOTLINE

0225 2227 326
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện