Hotline dịch vụ khách hàng: 0225 2227 326
T2 - T7 8h00-17h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt English
Từ khoá tìm kiếm

Đội ngũ cán bộ giáo viên

日本語教育センターの教師の紹介

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

- 常に日本人教師1名を含む4名前後の教師達が在校する

Trung tâm đào tạo luôn 1 giáo viên người Nhật bản 4 giáo viên người Việt Nam.

- 日本語教師の全ては最低N2レベル達成し、日本語教育経験の豊富な教師、日本実習体験者も少なくない.

Toàn bộ cán bộ giáo viên Trung tâm đều đạt trình độ N2, có kinh nghiệm về đào tạo Tiếng Nhật kinh nghiệm đi thực tập sinh bên Nhật về.

- 近代的教育機器やITを利用した授業が求められつつあるPITSCOの教師達は皆若々しく全力で尽くしている

Tiết học tiếng Nhật ngoài sử dụng các giáo cụ như tranh ảnh, thẻ…các giáo viên còn sử dụng thiết bị ti vi, máy tính bài giảng điện tử vào giảng dạy giúp học sinh hứng thú với từng tiết học.

Đàm Huy Hải

「ダム フイ ハイ」

Giám đốc Trung tâm

センター長

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 8 năm

日本語の教育経験:8

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能力N2、教師免許

奥田 一恵

Okuda Kazue

Giáo viên

教師と教育当社者

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 3 năm

日本語の教育経験:3

資格:BAIKA WOMENS 大学

ĐÀO VĂN QUẢNG

「ダォ・ヴァン・クアン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 6 năm

日本語の教育経験:6

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能N2教師免許

NGUYỄN TÙNG LÂM

「グエン・トウン・ラン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 6 năm

日本語の教育経験:6

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能力N2、教師免許

VŨ THỊ LIÊN

「ヴー・ティ・リエン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 8 năm

日本語の教育経験:8

Trình độ tiếng Nhật: N3

資格:日本語能N3教師免許

LÊ THỊ HẢI DUYÊN

「レ-・ティ・ハイ・ズエン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 2 năm

日本語の教育経験:2

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能力N2、教師免許

LỤC THỊ LAN

「ルック・ティ・ラン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 4 năm

日本語の教育経験:4

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能力N2、教師免許

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

「ダン・ティ・フオン」

Giáo viên

教師

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật: 3 năm

日本語の教育経験:3

Trình độ tiếng Nhật: N2

資格:日本語能力N2、教師免許

常に新しい高みを目指す

Hướng tới một tầm cao mới

誠にありがとうございました。

HOTLINE

0225 2227 326
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện