Hotline dịch vụ khách hàng: 0225 2227 326
T2 - T7 8h00-17h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt English
Từ khoá tìm kiếm

Sơ đồ tổ chức

Căn cứ vào Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số 69/2020/QH14 và tình hình hoạt động thực tiễn, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO đã đề ra các quy định, các biện pháp có thể tổ chức thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các bộ phận có liên quan trong Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện công việc.

Danh sách cán bộ, nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

STT

Họ và tên Vị trí nghiệp vụ
1 Bùi Ngọc Tấn Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật - Điều hành hoạt động Công ty)
2 Phạm Văn Linh Cán bộ (Chuyên về chuẩn bị nguồn, tuyển lao động).
3 Trần Thị Hương Cán bộ phụ trách việc Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài
4 Đàm Huy Hải Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Phát triển thị trường (Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài),Giám đốc Trung tâm đào tạo (Điều hành hoạt động Đào tạo và Giáo dục định hướng)
5 Hoàng Thị Lương Cán bộ (Phụ trách Đào tạo và Giáo dục định hướng cho người LĐ đi làm việc ở nước ngoài)
6 Đặng Thị Phương Cán bộ (Quản lý lao động)
7 Nguyễn Thị Giang Cán bộ (Chuyên về chế độ chính sách cho người LĐ)
8 Nguyễn Thị Huyền Cán bộ phụ trách về thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
9 Phạm Thị Thu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán (Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước)

HOTLINE

0225 2227 326
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện