Hotline dịch vụ khách hàng: 0225 2227 326
T2 - T7 8h00-17h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt English
Từ khoá tìm kiếm
Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 31-03-2023 Lượt xem 780

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 07/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung) cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để hoàn thiện Thông tư, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý lao động ngoài nước đăng tải dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý của các cơ quan hữu và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Thông tư, cụ thể nội dung như sau:

1. Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo ngoại ngữ (xem tại đây).

2. Phụ lục - Định mức - kỹ thuật môn tiếng anh cơ bản (xem tại đây).

3. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng anh trong công việc (xem tại đây).

4. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Nhật cơ bản (xem tại đây).

5. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Nhật trong công việc (xem tại đây).

6. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Hàn cơ bản (xem tại đây).

7. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Hàn trong công việc (xem tại đây).

8. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Trung cơ bản (xem tại đây).

9. Phụ lục - Định mức kinh tế - kỹ thuật môn tiếng Trung trong công việc (xem tại đây).

Nguồn tin: http://www.dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=7921

HOTLINE

0225 2227 326
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện